Burgemeester en wethouders zijn akkoord met een bouwplan voor woningen op het voormalige Rodeoterrein in Broek op Langedijk. Het gaat om het gebied tussen de wijk Broekrijk, de Wup, het Oudekerkpad en het Mandepad. Het college vindt woningbouw op deze locatie passend. Bovendien biedt het kansen voor de verbetering van de doorvaarbaarheid.

Ontwikkelaar Vink Bouw wil 84 huizen, zowel appartementen als rijwoningen, realiseren aan doorvaarbaar water. Het Mandepad vormt nu een knelpunt op de vaarroute tussen Museum BroekerVeiling en Sint Pancras. Het plan is om het water op termijn door te trekken richting Papenhorn en Dijk. De ontwikkelaar heeft extra geld toegezegd om de doorvaarbaarheid mogelijk te maken.

Op het terrein, dat 10.790 m2 groot is, staan nu nog opstallen, overgebleven van de voormalige fietsfabriek Rodeo en het huidige autoschade bedrijf Van der Pas. De opstallen van de voormalige fietsenfabriek worden nu verhuurd voor diverse doeleinden. Deze opstallen maken plaats voor wonen, groen, water, wegen en bruggen. Vink Bouw wil samen met de omwonenden invulling geven aan het nieuwbouwplan. Naar verwachting gaat de bouw in 2022 van start.

Publicatiedatum: 28-07-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief