De informatie op deze website is algemeen van aard. Hoewel zorgvuldig samengesteld, kan Algemene Ondernemersvereniging Langedijk niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Aanmelden voor nieuwsbrief