Coronacrisis

Gemeente Langedijk geeft een handreiking aan ondernemers over coronacrisis: 200318 Handreiking college aan ondernemers 20200318_

(publicatiedatum 19 maart 2020)

 

Samenwerking met gemeente opgeschort

AOL en BKL hebben de samenwerking met de gemeente (voorlopig) opgeschort. De brief die beide ondernemersverenigingen hebben verstuurd is hier te lezen.

[publicatiedatum 1 november 2018]

 

Vestiging detailhandel Zuiderdel

Op 6 augustus 2018 verstuurde de AOL een brief aan burgemeester en wethouders waarin vragen werden gesteld over het actuele gemeentelijke vestigingsbeleid op bedrijventerrein Zuiderdel. Volgens de AOL neemt detailhandel op het bedrijventerrein nog steeds toe. Deze ontwikkelingen staan haaks op het gemeentelijk beleid. Althans, zoals dat beschreven staat in de gemeentelijke regelingen die bij de AOL bekend zijn. Het antwoord van de gemeente kunt u hier lezen.

[publicatiedatum 11 oktober 2018]

 

Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025

De zeven gemeenteraden in de regio Alkmaar bespreken binnenkort het rapport Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025. Wanneer de gemeenteraden instemmen met het concept-rapport wordt een keuze gemaakt voor gewenste versterking van de detailhandel en de structuur in de regio voor de komende jaren.

Het complete document kunt u hier lezen.

[publicatiedatum: 3 december 2017]

 

Rapport over toekomst van Langedijk

Bureau Berenschot heeft een rapport over de bestuurlijke toekomst van Langedijk gepresenteerd. De afgelopen maanden heeft het bureau, in opdracht van burgemeester en wethouders, een onderzoek gedaan. De conclusie is dat zowel de financiële positie als de bestuurskracht van de gemeente versterking nodig hebben om de toekomstige opgaven het hoofd te bieden. Verder zijn de ontwikkelperspectieven voor de gemeente in kaart gebracht: zelfstandig blijven, regiegemeente, ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie. Een keuze die de gemeenteraad uiteindelijk moet maken. Het volledige rapport is hier te lezen.

[publicatiedatum: 31 maart 2017]

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Klik hier

 

Bestuurlijke toekomst van Langedijk

Op 25 oktober heeft de gemeenteraad het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’ besproken. De ruime meerderheid van de gemeenteraad gaf tijdens de vergadering aan dat zij er nog niet van overtuigd zijn dat het zelfstandig blijven van de gemeente niet tot de mogelijkheden behoort. Het college heeft daarom van de raad opdracht gekregen een cijfermatig onderzoek te doen naar diverse beleidsterreinen om de voor- en nadelen van zelfstandig blijven, ambtelijke en bestuurlijke fusie nog inzichtelijker te maken.

[Publicatiedatum: 9 november 2016]

 

Langedijk ontwikkelt met water

Water en Langedijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water heeft de loop der dingen in Langedijk van oudsher bepaald. Ook in de toekomst kan water een belangrijke pijler voor ontwikkeling zijn. Dat schrijft de gemeente Langedijk in een concept-ontwikkelingsperspectief Langedijk ontwikkelt met water. Het document is hier te lezen.

[Publicatiedatum 8 oktober 2016]

 

Structuurvisie Langedijk 2012-2030

Op 18 september 2012 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Langedijk 2012-2030 vastgesteld. Aanleiding voor een nieuwe structuurvisie zijn de ontwikkelingen op het gebied van economie, woningbouw en overheidsfinanciën. In de structuurvisie maakt de gemeente Langedijk duidelijk in welke richting de gemeente zich gaat ontwikkelen en hoe en met welke realistische acties die ontwikkeling vorm moet krijgen. Zowel in algemene zin als ruimtelijk. De Structuurvisie Langedijk 2012-2013 is hier te lezen.

[publicatiedatum: 8 februari 2013]

 

Rapportage Marktscan Detailhandel

In opdracht van de AOL heeft onderzoeksbureau Linkin Business een onderzoek verricht om in kaart te brengen wat de kansen en mogelijkheden zijn om de bedrijvigheid in Langedijk te stimuleren. Het onderzoek dient als input bij de ideevorming om (nieuwe) activiteiten te ontplooien.

[publicatiedatum: onbekend]

 

Facetregeling detailhandel bedrijventerreinen

In 2006 heeft de gemeente Langedijk de Facetregeling detailhandel bedrijventerreinen vastgesteld. Het doel van deze regeling is het beperken van detailhandel op de bedrijventerreinen De Wuyver, De Mossel en Zuiderdel. De gemeente heeft de regeling opgesteld omdat er op genoemde bedrijventerreinen ongewenste detailhandel plaatsvindt. Deze detailhandel is concurrerend ten opzichte van de gevestigde detailhandel op reguliere locaties binnen de gemeente. U kunt de regeling hier lezen.

[Publicatiedatum: onbekend]

 

Aanmelden voor nieuwsbrief