Fusie ondernemersverenigingen Dijk en Waard

De besturen van de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL), Bedrijfskring Langedijk en Bedrijfskring stellen voor de drie ondernemersverenigingen samen te voegen tot een vereniging. De samenvoeging van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ligt hieraan ten grondslag. Als de leden van de verschillende verenigingen instemmen, ontstaat per 1 januari 2023 een nieuwe ondernemersvereniging: Vereniging Ondernemend Dijk en Waard. Tijdens een Algemene Ledenvergadering  van de AOL vindt over het voornemen definitieve besluitvorming plaats. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in Restaurant De Burg in Noord-Scharwoude. Aanvang 20.00 uur.

Ter informatie zijn hier de betreffende notariële stukken in concept te lezen (klik het betreffende document aan).

Getekende voorstel tot fusie

Concept 00FUSIEAKTE met statuten nwe vereniging dd 30-6-22

00 verklaring van de besturen

00 TOELICHTING op fusievoorstel

 

 

Hou je website actueel
Veel ondernemers surfen maar heel weinig op de eigen website. Waarom is dat tóch belangrijk. Lees hier meer. 

 

Wijzigingen WordPress
Er is een nieuwe versie voor WordPress beschikbaar. WordPress wordt veel gebruikt als basis voor websites van ondernemers. De AOL informeert hierover in samenwerking met ons lid Sterk in MEDIA. Lees hier meer.

[gepubliceerd 17 december 2018]

 

Trouwen in 2018?
Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd? Dan trouwde u automatisch in gemeenschap van goederen, tenzij anders aangegeven. Vanaf 1 januari 2018 is de wetgeving echter aangepast en trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Wat dit betekent lees je hier.

Vanaf 2018 is beperkte gemeenschap van goederen de standaard
Trouwen in 2018? Let op: vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen. Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Algehele gemeenschap van goederen (tot 1-1-2018)
Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking, erfenis of (uw aandeel in) het familiehuisje. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen. Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.

Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1-1-2018)
Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.
Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend. Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet. U kunt na 1 januari 2018 ook nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor kunt u ook bij de notaris terecht.

Ongehuwd samenwonen
Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.

Aanmelden voor nieuwsbrief