• De AOL zet zich op verschillende manieren in. Wij overleggen met het gemeentebestuur en de plaatselijke politiek over zaken die ondernemers direct of indirect raken. Denk daarbij aan de detailhandelsstructuurvisie, bestemmingsplannen, gemeentelijke heffingen, bereikbaarheid, stand- en ventplaatsenbeleid, milieuaangelegenheden, horecabeleid en ga zo maar door.
  • Wij zijn vertegenwoordigd in diverse instanties en commissies om op te komen voor de belangen van ondernemers en in het bijzonder onze leden.
  • Wij verlenen steun aan de individuele ondernemers in het geval er problemen rijzen.
  • Wij onderhouden contact met zusterorganisaties.
  • Wij organiseren (gezellige) thema- en informele bijeenkomsten. Dat alles onder het motto: ondernemers ontmoeten ondernemers.
  • Onze leden ontvangen zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief met ontwikkelingen die interessant zijn voor ondernemers in Langedijk
  • Elk lid krijgt een vermelding op de website www.ondernemerslangedijk.nl en een doorlink naar eigen site.

Aanmelden voor nieuwsbrief