De AOL is de overkoepelende organisatie van zelfstandige ondernemers in Langedijk met als belangrijk doel het behartigen van belangen van ondernemers. De aangesloten ondernemers zijn afkomstig uit alle sectoren van het midden- en kleinbedrijf, zoals detailhandel, ambachten, industriële nijverheid, horeca, zakelijke dienstverlening, bouw en vervoer. Ook voor zzp-ers is de AOL een belangrijk platvorm.
Concreet zijn dit onze doelstellingen:

  • Behartiging van de belangen van onze leden, gesprekspartner voor gemeente Langedijk en andere instanties zoals Bedrijfskring Langedijk, Stichting Toeristisch Platform Langedijk.
  • Langedijker ondernemers in de gelegenheid stellen elkaar te ontmoeten (netwerken)
  • Onderlinge samenwerking bevorderen, promoten van business-to-business en commercieel gezien van elkaar profiteren
  • We willen het lokale ondernemerschap versterken en stimuleren. Bovendien willen we van elkaar leren (kennisdeling). Op die manier dragen we bij aan een gezond economisch klimaat.

Aanmelden voor nieuwsbrief