“Het gaat goed met de AOL.” Met deze woorden opende voorzitter Rick Muileboom maandag 8 april de algemene ledenvergadering. “Wij zijn weer in contact met onze leden. Ik moet eerlijk bekennen dat dit een aantal jaar geleden een beetje was ingezakt. Er zijn veel ledenactiviteiten georganiseerd en de communicatie met de leden is sterk verbeterd door de komst van onze nieuwsbrief.” De andere wijze van werken van het AOL-bestuur betaalt zich terug in de enorme aanwas van nieuwe leden. Door vergrijzing en natuurlijk verloop was het aantal leden nog niet zo lang geleden behoorlijk onder de honderd uitgekomen. Op dit moment staat de teller op bijna honderdvijftig.

Ondanks de positieve ontwikkelingen binnen de vereniging, was 2018 volgens Muileboom bestuurlijk geen eenvoudig jaar. De contacten met de lokale overheid bereikten in het najaar van vorig jaar een dieptepunt. Zozeer zelfs dat de AOL samen met onze zusterorganisatie BKL moesten besluiten de samenwerking met de gemeente op te schorten. “Dat is een besluit wat je niet zo gemakkelijk neemt. Weglopen is nooit de beste optie”, zo stelde hij. “Maar BKL en AOL konden niet anders. De wijze waarop de gemeente met ons omging was ronduit droevig. Schering en inslag roept de gemeente ons op om te praten over allerlei ontwikkelingen. Dat kost enorm veel tijd. Maar wanneer al die contactmomenten totaal geen enkele invloed hebben op de gemeentelijke besluitvorming, dan frustreert dat. En al helemaal wanneer er belangrijke dingen  zonder ook maar enkel overleg ineens in de krant staan. BKL en AOL voelden zich absoluut niet serieus genomen.”

“Omdat wij van mening blijven dat je door met elkaar in gesprek te gaan meer kunt bereiken dan door dit niet te doen, hebben wij een paar weken geleden de draad weer opgepakt. Het feit dat wij weer met de gemeente om tafel zitten, wil niet zeggen dat bij ons alle registers weer opengaan. Wij zijn terughoudend in wat we oppakken. Per geval bekijken we of we namens of voor de ondernemers iets kunnen toevoegen. Het is nu aan de gemeente aan te tonen dat we serieus worden genomen. De bal ligt bij hen”, aldus de voorzitter.

Naast de gebruikelijke agendapunten tijdens de jaarvergadering werden de bestuursleden Harry Katstra en Wim Honig herbenoemd voor een nieuwe termijn. Gert Coenraads neemt afscheid als bestuurslid van de AOL.

Publicatiedatum: 09-04-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief