Uit het draagvlakonderzoek dat in juni is gehouden is gebleken onder de inwoners van Sint Pancras en Koedijk is geen draagvlak voor de gemeentelijke fusie met buurgemeente Heerhugowaard. In Sint Pancras is 62 procent van de deelnemers aan het onderzoek tegen. In Koedijk bedraagt is dat 55 procent. Beide dorpen zien liever een fusie met Alkmaar. Slechts 11 procent van de ondervraagden in Sint Pancras vinden een fusie met Heerhugowaard een goed plan. Voor 16 procent van de Pancrassers is een fusie onder voorwaarden acceptabel. In Koedijk vindt 7 procent het een goed plan. 24 procent van de Koedijker stellen voorwaarden aan een fusie.

Minder dan de helft van de respondenten verwacht dat de fusie met Heerhugowaard een verbetering zal betekenen wat betreft de voorzieningen, bereikbaarheid, dienstverlening of onderhoud van openbare ruimte. Meer dan de helft verwacht dat de fusie ten koste gaat van het eigen karakter van hun dorp.

Publicatiedatum: 03-07-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief