In 2017 diverse inwoners van Langedijk de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor ingevuld. In dit tweejaarlijks onderzoek wordt onder meer aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Het onderzoek is onderverdeeld in zes thema’s, waarbij de cijfers zijn vergeleken met andere gemeenten in Noord-Holland Noord. Langedijk scoort op de meeste thema’s gemiddeld en op onderdelen boven of onder het gemiddelde. Zo scoren de fysieke voorzieningen en sociale cohesie in Langedijk boven het gemiddelde en wordt er – in vergelijking met andere gemeenten – minder overlast in de buurt ervaren. Het slachtofferschap bij inbraken schat men met 1,9 procent hoger dan gemiddeld in.

Verder zijn Langedijkers gemiddeld tevreden over het functioneren van de politie. Ze vinden dat de politie snel reageert op problemen en voelen zich serieus genomen.

Op andere onderdelen scoort Langedijk lager dan gemiddeld, bijvoorbeeld als het gaat om groenonderhoud, overlast door hondenpoep en agressief rijgedrag. De gemeente wil de uitkomst van de Veiligheidsmonitor gebruiken om de plannen voor veiligheid en leefbaarheid van bij te sturen en te optimaliseren.

Publicatiedatum: 22-05-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief