Gemeenten in de regio Alkmaar gaan aan de slag met een regionale energiestrategie. Er wordt, in samenwerking met de provincie, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers gewerkt aan een plan om in de gemeenten op grootschalige wijze energie kan worden opgewekt. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest zetten daarmee een stap in het uitvoeren van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord om onze uitstoot van CO2 te verminderen. Dat is gericht op 49 procent CO2 reductie in 2030 en als einddoel 95 procent CO2 reductie in 2050.

Iedereen krijgt te maken met de energietransitie: het stap voor stap overgaan van fossiele brandstoffen als kolen en aardgas naar hernieuwbare bronnen als zon en wind. Om de grootschalige opwek door bijvoorbeeld windmolens en zonneparken mogelijk te maken, moeten we met elkaar keuzes maken, onder meer over locaties. Er worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd met experts uit onze regio, ondernemers en organisaties op het gebied van natuur- en milieu. En in iedere gemeente worden in januari inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te praten over mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit door zon en wind.

Noord-Holland Noord, het gebied waar de deelnemende gemeenten onderdeel van uitmaken, is een van de dertig energieregio’s die in de zomer van 2020 aan het Rijk moet laten zien welke bijdrage zij gaan leveren ‘duurzame elektriciteit opwek’ en het ‘aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving’.

Meer informatie over de regionale energiestrategie is te vinden op www.energieregionhn.nl. Inmiddels is ook een startnotitie opgesteld. Deze is hier te bekijken.

 

 
Publicatiedatum: 01-12-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief