Provincie Noord-Holland verstrekt subsidie voor een onderzoek naar de renovatie van de sluis in Broek op Langedijk en de realisatie van twee overhalen. Met de komst van een overhaal in Noord-Scharwoude (Oostrand) en in Sint Pancras (Groene Loper) wordt het Oosterdelgebied vanaf drie kanten bereikbaar. Daardoor ontstaat meer ruimte voor waterrecreatie. Op dit moment biedt de sluis nog de enige toegang voor scheepvaart tot het Oosterdelgebied. Als de nieuwe vaarverbindingen zijn gerealiseerd, zijn alle dorpskernen en ook Heerhugowaard en Alkmaar over het water met elkaar verbonden.

Met de gemeentelijke ambitie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ wil de gemeente de ontbrekende schakels in het waternetwerk oplossen en verbindingen zoeken met de regio. Het past binnen de ambitie dat de regio Alkmaar via het water een schakel wil zijn tussen Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam. Daarbij is het doel te komen tot een versterkt recreatief waternetwerk en een onderling op elkaar afgestemd toeristisch-recreatief aanbod.

Publicatiedatum: 16-03-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief