Langedijk en Heerhugowaard gaan op korte termijn onderzoeken in hoeverre de geluiden die naar boven kwamen tijdens de informatieavonden over de voorgenomen fusie van beide gemeenten representatief zijn. Een onafhankelijk onderzoeksbureau gaar een peiling uitvoeren. Over de wijze waarop dat gaat gebeuren wordt volgens de gemeenten binnenkort nadere informatie. Tijdens de afgelopen maand georganiseerde bijeenkomsten bleek er veel onvrede over de keuze. Inwoners zien meer in samenvoeging met de gemeente Alkmaar. Bovendien was er veel kritiek op het feit dat de inwoners niet zijn betrokken bij het maken van een keuze.

 De uitkomst van de meting wordt betrokken bij het op te stellen herindelingsontwerp dat op 10 juli wordt voorgelegd aan de beide gemeenteraden.

Publicatiedatum: 25-04-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief