Maandag 8 april is het weer tijd voor onze algemene ledenvergaderingWanneer je je nog niet hebt aangemeld, laat het ons weten. Klik hier Alle leden zijn van harte welkom! De jaarvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in gebouw de Toekomst van museum BroekerVeiling. Naast de gebruikelijke agendapunten hebben we ook dit jaar weer een interessant intermezzo. Bovendien is er natuurlijk voldoende gelegenheid om te netwerken.

Agenda

-Opening door voorzitter Rick Muileboom

-Ingekomen stukken, vaststelling agenda

-Verslag ledenvergadering d.d. 9 april 2018 (klik hier)

-Jaarverslag 2018 (klik hier)

-Financieel verslag 2018 en bevindingen kascommissie

-Benoeming kascommissie

-Bestuursverkiezing. Harry Katstra en Wim Honig zijn statutair aftredend. Beide stellen zich herkiesbaar. Gert Coenraads heeft besloten zijn bestuursfunctie op te zeggen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.

-Onze plannen voor 2019

-Wat verder ter tafel komt

 

Na het formele deel hebben wij een interessante presentatie.

Stap even als Sjaakie van de chocoladefabriek in de glazenlift. Zweef over Langedijk en de regio met het gedachtegoed dat we samen de hele regio (BUCH en HAL) financieel sterker kunnen maken en houden! Met alle voordelen van dien. Er is een New Vix in town.

 

Tijdens onze jaarvergadering vertelt Dennis Engelsma er alles over. Hij werkt 23 jaar als ondernemer en kent de klappen van het economische systeem. Samen met Wim van Bokhorst staat hij voor Vix in de regio. Dennis stelt zich een aantal vragen. Hoe kan het dat vijf procent van de wereldbevolking negentig procent van het totaal vermogen bezit? Ook de vraag waarom wij last hebben van de val van banken in Amerika houdt hem bezig. Net zoals wat de rente doet en wat wij lokaal kunnen doen.

 

Vix is geen speculatieve munt, kent geen rente, maar is geld zoals geld bedoeld is. Een ruilmiddel voor diensten en producten, die lokaal onze ondernemers verbindt. Vix loopt gewoon naast de euro en staat qua waarde gelijk aan de euro. Alleen met andere eigenschappen dan de euro, eigenschappen waar we blij van worden. Ben je nu al nieuwsgierig? Kijk dan op www.vix.nl

 

 

Publicatiedatum: 26-03-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief