In een brief aan de Provincie heeft de AOL laten weten niet blij te zijn met de plannen die zijn ontwikkeld voor de kruising Voorburggracht/N504. De AOL is al jarenlang tegen de radicale splitsing van de dorpen in Langedijk in relatie tot het dorp Oudkarspel.

In de brief schrijft bestuurssecretaris Harry Katstra van de AOL:  “Buiten het feit dat wij dagelijks constateren dat deze kruising, mede door een rare afstemming van de verkeerslichten buitengewoon onveilig is, geloven wij niet in de oplossing die nu wordt voorgesteld. Het mag in onze ogen niet zo zijn dat een dorpse gemeenschap als Langedijk wordt doorkruist door een drukke snelweg. Wij zien de maatregelen die nu zijn gepresenteerd als een magere en onveilige oplossing. Ook u zult weten dat dit in de toekomst niet houdbaar is”.

De AOL blijft daarom pleiten voor een ondertunneling voor het doorgaande verkeer op de N504 op deze locatie. Beter in één keer goed, dan een desinvestering die later toch weer moet worden aangepast.

Het ondernemersplatform is wel content met de voorgenomen plannen voor de kruising Oostelijke Randweg/N504. De maatregelen die worden voorgesteld leiden tot een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse.

Publicatiedatum: 16-10-2017

Aanmelden voor nieuwsbrief