Het college van Langedijk vraagt de gemeenteraad krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de voormalige ‘Madderomlocatie’ in Sint Pancras. Het gaat hierbij om twee percelen tussen de Gedempte Veert en de Benedenweg 136 en 142.

De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkant- naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van verschillende percelen langs de Gedempte Veert. De gemeente heeft in dit gebied zelf twee percelen in eigendom, die ze wil meenemen in deze  woningontwikkeling. De kavels zullen bijdragen aan het verhalen van de totale kosten in het plangebied. In een later stadium zal de gemeente bezien hoe zij de kavels gaat uitgeven. De direct omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over het voornemen van het college om de percelen tot ontwikkeling te brengen.

Publicatiedatum: 12-11-2017

Aanmelden voor nieuwsbrief