Burgemeester en wethouders van Langedijk hebben ingestemd met het project ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Met dit thema wil het college het unieke karakter van Langedijk breed onder de aandacht brengen. Voor de realisatie wil zij structureel samenwerken met andere overheden en het maatschappelijk veld.

Water en waterrecreatie staan hoog op de agenda’s van diverse overheden en organisaties, zoals: provincie, regio, ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en vanzelfsprekend het Hoogheemraadschap. De aandacht gaat daarbij uit naar de koppeling van het thema water aan andere werkvelden, zoals ruimtelijke ordening, economie en werkgelegenheid, toerisme en recreatie, duurzaamheid en milieu en erfgoed en cultuurhistorie. Overheden en organisaties zoeken elkaar op om gezamenlijk programma’s te maken.

Door alle verschillende initiatieven in een uitvoeringsprogramma te bundelen versterken de gemeentelijke en maatschappelijke initiatieven elkaar. Met het oprichten van een samenwerkingsverband willen gemeente en organisaties toekomstige initiatieven verbinden en faciliteren. Dit samenwerkingsverband staat dan aan het roer om de vaarroute voor ‘Langedijk ontwikkelt met water’ uit te stippelen. Inmiddels heeft de gemeente een concept- Ontwikkelingsperspectief opgesteld. Deze is hier te lezen.

Publicatiedatum: 08-10-2016

Aanmelden voor nieuwsbrief