De zeven gemeenteraden in de regio Alkmaar bespreken binnenkort het rapport Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025. Wanneer de gemeenteraden instemmen met het conceptrapport wordt een keuze gemaakt voor gewenste versterking van de detailhandel en de structuur in de regio voor de komende jaren.

De huidige visie op de detailhandelsstructuur dateert van 2011. In de periode na 2011 heeft de retailsector onstuimige jaren gekend. Er ziin vele nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van het kopen via internet. Om gezonde winkelgebieden te behouden, is afstemming tussen gemeenten steeds belangrijker. Daarom heeft ook Langedijk ingestemd met het ontwikkelen van een regionale visie. In 2016 vond een eerste inventarisatie plaats. Inmiddels is de detailhandelsvisie klaar. Het document geeft inzicht in vraag en aanbod in de detailhandel. Het bevat maatregelen per winkelgebied en afspraken op regionaal niveau die moeten leiden tot een duurzaam sterke winkelstructuur.

Voor de gemeente Langedijk wordt het winkelcentrum Broeker Veiling als winkelgebied met een ‘kansrijk perspectief’ benoemd. Dat predicaat krijgt ook het centrum van Sint-Pancras. Het winkelgebied in Noord- en Zuid-Scharwoude wordt ook als ‘kansrijk’ benoemd, maar het onderzoeksbureau tekent daar wij bij aan dat er ‘veel aandachtspunten’ zijn.

Ondernemers uit de regio, zoals de AOL, zijn betrokken geweest bij de opstelling van de visie door het bijwonen van een tweetal werkateliers en informatiebijeenkomsten.

Het complete document kunt u hier lezen.

Publicatiedatum: 03-12-2017

Aanmelden voor nieuwsbrief