Jan Kramer is tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering benoemd tot voorzitter van de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk. Hij volgt Rick Muileboom op die gedurende een lange periode de voorzittershamer hanteerde. Rick Muileboom blijft als algemeen bestuurslid wel betrokken bij de AOL. Het bestuur en de aanwezige leden spraken grote erkentelijkheid uit voor het vele werk dat de nu voormalige voorzitter voor de vereniging heeft verricht. In de AOL-nieuwsbrief die binnenkort verschijnt wordt uitgebreid stilgestaan bij de vertrekkende voorzitter. Natuurlijk komt ook Jan Kramer als nieuwe voorman aan het woord.

Publicatiedatum: 31-08-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief