Vanaf maandag 2 september zijn de publieksbalies van gemeente Langedijk gehuisvest in De Binding in Zuid-Scharwoude. De overige ambtenaren verhuizen naar het gemeentehuis in Heerhugowaard. Daarmee komt het huidige gemeentehuis leeg te staan.

Balies met een publieksfunctie, zoals Burgerzaken en Veiligheid, Vergunning en Handhaving zijn daar vanaf die datum in De Binding gevestigd. Ook het klantcontactcentrum is daar te vinden. Inwoners kunnen daar terecht met vragen en opmerkingen over zaken die in de gemeente aandacht vragen. Team Wmo (voor bijvoorbeeld thuisondersteuning, dagbesteding, respijtzorg, een scootmobiel of maaltijdservice) en Jeugd (jeugdhulp) zitten al vanaf februari 2017 in dit gebouw.

De gemeente wil dat de dienstverlening ook na de ambtelijke- en daarna bestuurlijke fusie voor inwoners dichtbij en toegankelijk blijft. Daarom is De Binding in de afgelopen maanden fors verbouwd. Voorlopig worden ook het college en de gemeenteraad gehuisvest De Binding.

Ambtenaren van Langedijk werken vanaf 1 januari 2020 samen met die van Heerhugowaard in één werkorganisatie. In voorbereiding daarop verhuizen de medewerkers van de beleidsafdelingen en ondersteunende afdelingen al op 2 september naar het gemeentehuis van Heerhugowaard (Parelhof 1).

 

 

Publicatiedatum: 16-07-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief