De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard gaan pas na de zomervakantie praten over een herindelingsontwerp. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de raden op 10 juli het ontwerp zouden vaststellen. De colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten willen eerst de uitkomst van een representatieve meting onder inwoners van Sint Pancras en Koedijk afwachten. Tijdens informatieavonden kwamen geluiden dat de dorpskernen liever willen samengaan met Alkmaar. Een onafhankelijk onderzoeksbureau gaat nu meten of die geluiden representatief zijn. De meting vindt begin juni plaats.

De gemeenten beschouwen de resultaten van deze meting als een belangrijke informatiebron voor het herindelingsontwerp. “Dat herindelingsontwerp kan daarom pas afgerond worden als de resultaten van de meting bekend zijn, naar verwachting in de laatste week van juni. Het ontwerp zal dan nog wel voor het zomerreces klaar zijn en aan de gemeenteraden worden aangeboden, maar het besluit wordt pas in september genomen”, zo valt te lezen op de website van de gemeente Heerhugowaard.

 

Publicatiedatum: 15-05-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief