Datum: maandag 09 april

Aanvang 20.00 uur, Restaurant De Burg

 

Agenda

-Opening door voorzitter Rick Muileboom

-Ingekomen stukken, vaststelling agenda

-Verslag ledenvergadering d.d. 10 april 2017

-Jaarverslag 2017

-Financieel verslag 2016*  en bevindingen kascommissie

-Benoeming kascommissie

-Bestuursverkiezing (Gert Coenraads is statutair aftredend en herkiesbaar. Remko Tjassens Keizer is statutair aftredend en niet herkiesbaar) Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter).

-Onze plannen voor 2018

-Wat verder ter tafel komt

Na het formele deel hebben wij een interessante presentatie.

Vitalics en NaturalSportFocus vertellen over het zelf voeren van de regie op gezondheid en werk. De sprekers stimuleren bedrijven preventief te investeren in de gezondheid en fysieke en mentale fitheid van medewerkers. Ze zien gezond gedrag als een vaardigheid die je kunt aanleren, net als pianospelen of het leren van een nieuwe taal.

 

Locatie:

Dorpsstraat 571, Noord-Scharwoude, Nederland

Aanmelden voor nieuwsbrief