Burgemeester en wethouders van Langedijk hebben een nieuwe Nota Parkeernormen opgesteld. De AOL heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. In de nota beschrijft het college dat parkeerproblemen niet mogen ontstaan of toenemen. Vanzelfsprekend onderschrijft de AOL dit uitgangspunt. Maar er vallen wel een paar zaken op.

De normen die nu worden vastgesteld kunnen tot problemen leiden wanneer een bestaande ondernemer in de gemeente zijn bedrijfsactiviteiten gaat uitbreiden c.q. de winkel gaat vergroten vanwege economische ontwikkelingen. De AOL pleit ervoor zeer soepel om te gaan met een ontheffing van de parkeernorm voor deze bedrijven en hiervoor een hardheidsclausule (voor uitzondering) op te nemen in de Nota. Wat ons betreft geldt deze versoepeling uitsluitend voor bestaande ondernemers.

Het gemeentebestuur zegt regelmatig dat zij zich richt op verlevendiging van de dorpskernen. In de loop der jaren zijn talloze winkelruimten in het lange lint van de Dorpsstraat verandert in een gemengde bestemming. De AOL vraagt zich af wat er gebeurt wanneer een innovatieve ondernemer opnieuw een winkel wil beginnen in een oorspronkelijk pand. Hoe verhoudt een dergelijk initiatief zich met de Nota Parkeernormen 2016?

In z’n algemeenheid zijn de parkeernormen zwaarder dan onze buurgemeenten. Dat verzwakt in de ogen van de AOL de concurrentiepositie van onze ondernemers. Mede gelet op de mogelijke toekomst van onze gemeente, een fusie, lijkt het ons handig de parkeernormen hierop grotendeels aan te laten sluiten.

Inmiddels heeft de gemeente gereageerd op onze zienswijze. Onze aanbevelingen hebben amper geleid tot aanpassing van de nota.

Publicatiedatum: 04-08-2016

Aanmelden voor nieuwsbrief