Veel werkgevers krijgen ermee te maken. Van groot tot klein. Met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil het kabinet de balans op de arbeidsmarkt verbeteren. De nieuwe wet is vanaf 1 januari van kracht. Speciaal over dit onderwerp organiseert de AOL een workshop. Luella Hermes van Molenaar en Hermes komt uitleg geven over de gevolgen voor ondernemers. De workshop wordt gehouden op woensdagavond 4 maart, ’s avonds 20.00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@ondernemerslangedijk.nl.

Het kabinet wil met de wetswijziging flexibele arbeid en het ontslagrecht herzien. Ook wil zij de WW-premie voor vaste contracten op een lager bedrag te stellen dan voor tijdelijke contracten. Op deze manier wil de minister de verschillen tussen flexwerk en vast werk verkleinen en moet het voor werkgevers makkelijker worden werknemers in vaste dienst te nemen. De wet heeft een aantal gevolgen voor jou als ondernemer. Het wordt bijvoorbeeld aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen door de ww-premie voor deze groep te verlagen. Voor flexibele krachten daarentegen gaat de ww-premie omhoog.

Een andere wijziging is dat werknemers vanaf de eerste werkdag recht hebben op een ontslagvergoeding in plaats van de twee jaar die nu geldt. Tegenover het duurdere flexwerk staat wel dat werkgevers iets meer ruimte krijgen om arbeidscontracten sneller te beëindigen. De termijn om tijdelijke contracten te geven gaat van twee naar drie jaar. Daarnaast komt er de zogenoemde cumulatieve ontslaggrond, waarbij kort gezegd meerdere factoren optellen tot één ontslaggrond, waardoor ontslag minder omslachtig moet worden gemaakt.

Publicatiedatum: 19-02-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief