Een spooknota is een aanbieding die qua lay-out lijkt op een factuur. Uit de kleine lettertjes blijkt dat het gaat om een aanbieding. Een factuur waar geen prestatie tegenover staat, is een dubieuze nota. Deze twee termen worden vaak ik één adem genoemd met acquisitiefraude.

Wat is phishing?

Phishing is het vissen (hengelen) naar inloggegevens en persoonsgegevens van gebruikers. Dit gebeurt via (massaal verzonden) e-mails. Daarin wordt gevraagd in te loggen op een website die sprekend lijkt op die van bijvoorbeeld een bank, een nepsite. Als u inlogt worden uw inloggegevens meteen doorgestuurd naar de fraudeur.

Wat is acquisatiefraude ?

Bij acquisatiefraude benaderen advertentiebureaus ondernemers voor het plaatsen van met name vermeldingen op websites maar ook van advertenties in bladen of magazines. U krijgt een telefoontje of een spooknota. De fraudeurs gaan zo te werk dat de ondernemer doorgaans ongemerkt en tegen zijn wil akkoord gaat met een nieuw af te sluiten contract.

Op de website fraudehelpdesk.nl vindt u informatie over de volgende vragen:

  • hoe herken ik een spooknota, phisingmail of acquisatiefraude ?
  • hoe voorkom ik dat ik akkoord ga met een spooknota, dat ik de dupe word van phising of acquisatiefraude ?
  • ik ben ingegaan op een spooknota of phisingmail, wat nu ?
  • ik ben de dupe van acquisatiefraude, wat nu ?

 

Publicatiedatum: 28-12-2014

Aanmelden voor nieuwsbrief