Van 13 maart tot en met 17 maart is de Nauertogt tussen de Spanjaardsdam en de Westelijke Randweg afgesloten. Omleidingsroutes worden ingesteld en ter plaatse aangegeven. De verkeerssituatie heeft te maken met de aanleg van de warmteleidingen waardoor Langedijk wordt aangesloten op de afvalenergiecentrale van HVC in Alkmaar.

De route van het aan te leggen tracé loopt vanaf de Vronermeerweg richting de Nauertogt en de Westelijke Randweg. De leidingen worden deels onder het asfalt van de Vronermeerweg gelegd waardoor de weg tijdelijk alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar is. De overige delen worden in fietspaden of groenstroken gelegd, waardoor de overlast voor verkeer zo beperkt mogelijk blijft. De werkzaamheden zijn half februari gestart en duren tot half mei 2017.

Het overdrachtsstation in Westerdel blijft in gebruik. De gasmotoren in het warmteoverdrachtsstation in Westerdel worden vervangen door warmtewisselaars en de huidige gasketels blijven dienen als back-up. Dit levert een forse verduurzaming voor de gemeente Langedijk op.

Publicatiedatum: 05-03-2017

Aanmelden voor nieuwsbrief