Het bestuur van de AOL heeft met verwondering kennisgenomen van een brief van de gemeente Langedijk. De gemeentelijke reactie is geschreven als antwoord op het gezamenlijk schrijven van onze vereniging en zusterorganisatie BKL over het opschorten van de samenwerking met de gemeente. De brief suggereert dat alle problemen rond de samenwerking zijn opgelost. Bovendien verwijzen burgemeester en wethouders naar ‘meerdere overleggen in de periode voor kerst.’

Bijzonder is dat er totaal geen overleg met de AOL heeft plaatsgevonden over het (tijdelijk) beëindigen van de samenwerking. Daarom heeft de AOL vorige week de gemeente schriftelijk opheldering gevraagd waar zij hun stellingname op baseren. Dat laat onverlet dat de AOL een groot voorstander van constructieve en vooral transparante samenwerking blijft. “Wij vinden het daarom jammer dat u uitgerekend op dit punt geen enkele toenadering heeft gezocht”, zo besluit de AOL de brief aan de gemeente.

Publicatiedatum: 25-01-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief