Provincie Noord-Holland heeft de werkzaamheden aan de Broekhornerbrug van 7 en 8 juni 2018 uitgesteld. Onder de brug zijn broedende boerenzwaluwen, een beschermd vogelsoort, aangetroffen. De werkzaamheden kunnen pas starten als de zwaluwen uitgebroed zijn.

Boerenzwaluwen zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming en mogen daarom tijdens het broedseizoen niet gestoord worden. De werkzaamheden aan de Broekhornerbrug zouden het broeden van de boerenzwaluwen verstoren. Dat betekent dat de werkzaamheden aan de brug op een later moment starten. Het is nog niet bekend wanneer dat het geval is. Dat hangt af van wanneer de vogels zijn uitgebroed.

De Broekhornerbrug is in 2015 vervangen. De nieuwe brug bleek na ingebruikname meer geluid te veroorzaken. De omgeving ondervindt hier hinder van. De provincie heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak te achterhalen. Deze onderzoeken hebben tot aanpassingen geleid. De geluidsafname is echter nog niet voldoende. Daarom was de provincie van plan om op 7 en 8 juni de oplegging van de brug aan te passen. Aan een zijde van de brug wordt een nieuwe oplegging aangebracht, waarna een geluidstest volgt. Mocht dit onderzoek tot een aanzienlijke geluidsafname leiden, dan volgt ook een aanpassing van de oplegging aan de andere zijde van de brug.

Meer informatie
Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis), of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Publicatiedatum: 05-06-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief