De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. De steun heeft als doel dat Nederland zich kan aanpassen aan een veranderde samenleving en economie. De regelingen zijn in twee noodpakketten gepresenteerd op 17 maart en 20 mei 2020.
Het kabinet volgt de ontwikkelingen in diverse sectoren intensief en neemt waar nodig aanvullende actie. Tegelijkertijd kunnen de financiële regelingen niet alle economische pijn wegnemen bij ondernemers en huishoudens, al doet het kabinet zijn best om de schade te beperken.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2), die vanaf 1 juni 2020 van toepassing is. Met behulp van de vragen op deze pagina kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor deze regeling. Voor vragen over de Tozo kun je voor onze gemeente ook terecht bij Haltewerk (www.haltewerk.nl). Deze organisatie voert voor de gemeente Langedijk de Tozo uit.

De regeling bestaat uit twee delen:
– Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden – die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum
– Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.
Voor de Tozo geldt een aantal voorwaarden. Door op de site van het ministerie een aantal vragen te beantwoorden, kun je zien of je aan deze voorwaarden voldoet. Je weet dan of het zin heeft om via uw gemeente een aanvraag in te dienen.

Let op: indien je gebruik maakt van de mogelijkheid om de uitkering levensonderhoud Tozo aan te vragen, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van je recht op toeslagen en de hoogte van door jou en je partner te betalen belastingen.

Publicatiedatum: 27-06-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief