Provincie Noord-Holland stelt de komende vier jaar tien miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en winkelgebieden.

De provincie stimuleert al geruime tijd in de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland. Met deze steun is de kwaliteit van honderden hectaren bedrijventerrein verbeterd. De afgelopen jaren is gebleken dat er ook voor winkelgebieden knelpunten zijn, zoals leegstand en veroudering. Naar aanleiding van enkele succesvolle pilotprojecten heeft de provincie enkele jaren geleden een regeling toekomstbestendige winkelgebieden ingevoerd.

Voor de periode 2020-2023 is subsidie beschikbaar om verbeteringen te realiseren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor zaken als de verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van een terrein, zonnepanelen, het aanpassen van gevels en de afscherming van opslaglocaties. Ook aanpassingen die de aantrekkelijkheid van de omgeving verbeteren zoals het opknappen en aanleggen van groenstroken, parkjes en fiets- en wandelpaden komen in aanmerking. Projectaanvragen waarin veel nadruk ligt op duurzaamheid maken een grotere kans op een subsidie. Denk aan substantiële vermindering van uitstoot van CO2 en/of stikstof, maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen zoals waterberging, en initiatieven voor hergebruik van afval en restproducten.

Voor verblijfsrecreatie heeft de provincie nooit een specifieke herstructureringsregeling gehad. Problemen zijn er wel: matige investering in kwaliteitsverbetering, veel veroudering en leegstand. Verbetering is nodig, zeker omdat de toeristische sector in Noord Holland verreweg de grootste omvang heeft van alle Nederlandse provincies. Daarom wil de provincie onderzoeken hoe ze de sector hierin het beste kan ondersteunen.

Publicatiedatum: 28-02-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief