Om de kwaliteit van de Noord-Hollandse winkelstructuur te verbeteren, wil de provincie leegstand van winkelpanden terugdringen, samenwerking versterken en het onderscheidend vermogen van winkelgebieden vergroten. Sinds 16 april verstrekt de provincie subsidie aan projecten, die kunnen bijdragen aan verhoging van het kwaliteitsniveau van de detailhandel.

De detailhandel in Nederland staat al enige tijd onder druk. Niet alleen vanwege de economische crisis van enkele jaren geleden, maar ook omdat het kopen via internet een enorme vlucht heeft genomen.

Het aanbod van winkels in winkelstraten sluit vaak niet meer aan op de vraag van consumenten, waardoor er panden leeg komen te staan en de aantrekkingskracht van het winkelgebied verder vermindert.

De subsidieregeling van de provincie heeft tot doel de kwaliteit van winkelcentra te verbeteren. Het gaat daarbij in alle gevallen om subsidie voor onderzoek of procesbegeleiding.

Drie thema’s : transformatie – samenwerking – DNA

De subsidieregeling van de provincie heeft tot doel de kwaliteit van winkelcentra te verbeteren en  kan worden aangevraagd voor de volgende drie thema’s:

  1. Het terugdringen van leegstand/ mogelijk maken van transformatie (ook van een solitaire winkel), door middel van het opstellen van een leegstandsaanpak of het bedenken van een strategie voor aanloopstraten;
  2. Verbeteren of opzetten van samenwerking in winkelgebieden. Vaak is de eerste stap in het verbeteren van een winkelgebied een goede samenwerking. Tussen winkeliers onderling maar ook tussen gemeenten, winkeliers en vastgoedeigenaren;
  3. Onderscheidend vermogen. Consumenten kiezen voor winkelgebied waar meer te beleven is. Daarom is het belangrijk op de hoogte te zijn van de eigen kracht en hier een gerichte uitvoeringsstrategie op te baseren. Subsidie kan dan ook worden aangevraagd voor onderzoeken naar het DNA van het winkelgebied, bereikbaarheid en parkeren of consumentenonderzoeken.

Het gaat daarbij in alle gevallen om subsidie voor onderzoek of procesbegeleiding. Zo biedt de regeling ook de mogelijkheid een begeleider in te huren om te komen tot een meer compact winkelgebied.

Verduurzaming
In combinatie met bovenstaande maatregelen kan ook subsidie worden aangevraagd om te bepalen of verduurzaming van winkels of winkelgebieden zinvol is. Verduurzaming biedt namelijk ook kansen om winkels en winkelgebieden meer toekomstbestendig te maken, bijvoorbeeld door het gezamenlijk inkopen van (groene) stroom of te onderzoeken op welke wijze energie kan worden bespaard in een winkelgebied.

Cofinanciering
De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, individuele ondernemers of een ondernemingscollectief en gaat uit van 50% cofinanciering. De subsidieregeling werkt op volgorde van ontvangst en totdat het subsidieplafond is bereikt. De subsidieregeling staat open vanaf 16 april 2018 tot 31 december 2019.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.noord-holland.nl > Digitaal loket > Actuele subsidies of stuur een e-mail naar: heckm@noord-holland.nl. Daarnaast is er een maandelijks inloopspreekuur

 

Publicatiedatum: 23-04-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief