Het bestuur van de AOL heeft besloten de strijdbijl met de gemeente Langedijk te begraven. Half november werd de samenwerking met de gemeente opgeschort. De ondernemersvereniging voelde zich niet serieus genomen. De druppel die de emmer deed overlopen was de gebrekkige informatie over de plannen voor de ovatonde in de provinciale weg N504.

Al jaren pleit de AOL voor ondertunneling van de verbinding. Ook zustervereniging BKL is fel pleitbezorger van een ondertunneling in plaats van de nu geplande ovatonde. Beide ondernemersverenigingen zijn van mening dat ondertunneling goed is voor de verkeersdoorstroming op de provinciale weg, maar dit ook recht doet aan een leefbare verbinding tussen Noord-Scharwoude en Oudkarspel. De gemeente heeft deze optie vanuit financieel perspectief nooit als realistisch beschouwd.

De druppel die voor de ondernemersverenigingen de emmer in november deed overlopen was de gemeentelijke publicatie over een aanvraag van de Omgevingsvergunning. Behalve dat de ondernemersverenigingen niet wisten dat de plannen in het stadium verkeerden dat een vergunningsaanvraag bij de gemeente was ingediend, werd de aanvraag ook nog eens op cryptische wijze gepubliceerd. AOL en BKL vinden dit niet passen bij een transparante samenwerking tussen gemeente en koepelorganisaties.

Hoewel het bestuur van de AOL volledig bij het standpunt blijft dat samenwerking transparant hoort te zijn, is toch besloten de samenwerking te hervatten. Tijdens een gesprek met een delegatie van het college van burgemeester en wethouders bleek dat in het gemeentehuis door de verkeerswethouder de indruk was gewekt dat alle problemen mondeling waren uitgesproken. Dit bestrijdt de AOL ten stelligste. Er is namelijk tijdens de summiere informatie-uitwisseling rondom de N504 in de periode van de aanvraag Omgevingsvergunning met geen woord gerept over ‘samenwerking’.

Dat het AOL-bestuur heeft besloten de samenwerking toch weer te hervatten heeft meer te maken met het feit dat het nooit ideaal is niet met elkaar ‘on speaking terms’ te zijn. Het bestuur beperkt de samenwerking tot een aantal actuele onderwerpen. Afhankelijk van de wijze waarop de interactie met het gemeentebestuur de komende tijd verloopt, besluit de AOL tot eventuele uitbreiding naar het oude niveau.

Publicatiedatum: 14-03-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief