Tijdens de algemene ledenvergadering is maandag 9 april afscheid genomen van bestuurslid Remko Tjassens Keiser. Hij was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar. Dankwoorden, bloemen en applaus werden zijn deel. Met algemene stemmen werd Par Oudejans van Proud Men Mannenmode benoemd als opvolgster van Remko. De algemene ledenvergadering werd gehouden in Restaurant De Burg en kende een goede opkomst.

Publicatiedatum: 10-04-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief