De gemeenteraad van Langedijk besluit dinsdag 18 december of de gemeente een bestuurlijke fusie met de gemeente Heerhugowaard verder wil uitwerken. Eerder besloot de raad te starten met de voorbereidingen voor een ambtelijke fusie. De afgelopen maanden is daarbij ook onderzocht wat een besluit tot een bestuurlijke fusie betekent. Dit onderzoek is gedaan om een goede afweging te kunnen maken. Op basis van dit onderzoek stelt het college de gemeenteraad voor te kiezen voor de uitwerking van een bestuurlijke fusie. Het college meent dat een bestuurlijke fusie meerwaarde heeft voor de inwoners en de ondernemers in gemeente Langedijk.

Publicatiedatum: 13-12-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief