De aanvraag voor een omgevingsvergunning die de gemeente Langedijk op 3 oktober 2018 publiceerde, blijkt een wassen neus. Dat leert een toelichting van verkeerswethouder Nils Langedijk. In de publicatie worden de werkzaamheden aan de provinciale weg N504 onder de aandacht gebracht. Het betreft de aanleg van een zogenoemd LARGAS-plein ter hoogte van de kruising met de Voorburggracht. Ook de aanleg van een rotonde ter hoogte van tankstation Tesselaar valt onder de aanvraag.

Het enige waar de gemeente in het kader van deze aanvraag enige zeggenschap over had was de overschrijding van enkele vierkante meters in het bestemmingsplan op de plek waar de rotonde nabij het tankstation is gepland. Voor het LARGAS-plein was, zo bleek uit de toelichting, geen enkele juridische grond om bezwaar aan te tekenen. Dat is ook de reden waarom het gemeentebestuur alle argumenten van de bezwaarmakers ter zijde heeft geschoven. Meerdere partijen, zoals Bedrijfskring Langedijk en de AOL, hadden op aanpassing van het plan aangedrongen. In de visie van de ondernemersverenigingen komen de plannen zoals ze er liggen niet ten goede aan doorstroming en verkeersveiligheid.

Wethouder Langedijk meldde dat de gemeente al in 2013 definitief akkoord is gegaan met de plannen van de provincie. De vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfsleven hoorden deze stelligheid voor het eerst. In geen enkel overleg met de gemeente is in de afgelopen jaren gebleken dat besluitvorming over de werkzaamheden aan de N504 een gepasseerd station was.

Publicatiedatum: 09-01-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief