Burgemeester en wethouders van Langedijk willen projecten die horen bij ‘Langedijk ontwikkelt met water’ uitwerken in een plan wat doorloopt tot 2025. Het college vraagt de gemeenteraad voor deze periode jaarlijks een bedrag van 50.000 euro te reserveren voor de coördinatie van het plan. Hiermee wil het college ook voor de langere termijn de samenwerking tussen de partijen die met projecten bezig zijn en gaan voortzetten en versterken. De gemeente denkt dat door samenwerking meer kan worden bereikt. Als bijvoorbeeld een sloot, oever of brug onderhoud nodig heeft, kan er direct gekeken worden naar doorvaar- of recreatiemogelijkheden. Zo wordt werk gecombineerd en kunnen de projecten efficiënter worden uitgevoerd.

Veel factoren zijn nog onbekend op de weg naar realisatie. Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe initiatieven is een werkbudget van 50.000 euro nodig. Zo wil het college in 2020/2021 onder andere een vaarbeleid opstellen. De gemeente heeft de regie over het uitvoeringsplan, maar is niet van elk plan de initiatiefnemer. Het college en de gemeenteraad bepalen het startmoment van een project. Projecten hoeven en kunnen vanwege financiële redenen niet gelijktijdig worden uitgevoerd.

Huidige projecten
Een aantal bijzondere projecten van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ zijn al in uitvoering: Revitalisatie Havengebied in Broek op Langedijk, Herstel van de verbinding Achterburggracht Noord-Scharwoude – Machinesloot Zuid-Scharwoude en Herstel van de noordelijke vaarroute rondom Sint Pancras naar Oosterdijksloot. Daarnaast maakte de gemeente het afgelopen jaar een groot aantal projecten mogelijk zoals ‘de Broekervaart’, de vernieuwing van Museum BroekerVeiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden, een toekomstbestendig Oosterdel, Koolsail 2021 en het OV-knooppunt Heerhugowaard die een versterkende werking heeft op ‘Langedijk ontwikkelt met water’ en vice versa.

Ook in regionaal verband zet gemeente Langedijk zich in voor ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Zo is de Visie Waterschakel Hal geschreven in samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Heerhugowaard en Alkmaar om te komen tot betere vaarverbindingen in de regio. Doel hiervan is om samen met de provincie Noord-Holland te werken aan een versterking van de recreatieve mogelijkheden van het water in de regio Alkmaar.

De visie Langedijk ontwikkelt met water is in 2017 vastgesteld en uitgewerkt in een programmaplan voor de komende jaren. Kijk voor meer informatie op www.lomw.nl

Publicatiedatum: 27-05-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief