Dat er iets moet gebeuren aan de verkeerssituatie op de N504 die Oudkarspel en de rest van Langedijk doorsnijdt, staat als een paal boven water. Koepelorganisaties zoals BKL en AOL pleiten al jaren voor het verbeteren van vervelende kruisingen nabij tankstation en garage Tesselaar en de kruising Dorpsstraat/Voorburggracht/provinciale weg. Alleen de ideeën van de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven wijken af. Waar de bedrijvenverenigingen pleiten voor ondertunneling van de provinciale weg, denken provincie en gemeente het probleem te kunnen oplossen met een rotonde en een ovatonde.

Vorig jaar rond deze tijd hebben zowel BKL als AOL schriftelijk van zich laten horen richting de provincie. Op dat moment ontvouwde de provincie de definitieve plannen. In de brief schrijft de AOL: “We hebben grote moeite met de voorgenomen plannen voor de kruising Voorburggracht/N504. Al jarenlang nemen wij stelling tegen de radicale splitsing van de dorpen in onze gemeente. Buiten het feit dat wij dagelijks constateren dat deze kruising, mede door een rare afstemming van de verkeerslichten buitengewoon onveilig is, geloven wij niet in de oplossing die nu wordt voorgesteld. Het mag in onze ogen niet zo zijn dat een dorpse gemeenschap als Langedijk wordt doorkruist door een drukke snelweg. Wij zien de maatregelen die nu zijn gepresenteerd als een magere en onveilige oplossing. Ook u zult weten dat dit in de toekomst niet houdbaar is. Wij blijven daarom pleiten voor een ondertunneling voor het doorgaande verkeer op de N504 op deze locatie. Beter in één keer goed, dan een desinvestering die later toch weer moet worden aangepast”. Een inhoudelijke reactie op het schrijven van de AOL is nooit ontvangen.

Vorige week duikt ineens een aanvraag voor een omgevingsvergunning op. In een tamelijk abstracte officiële publicatie wordt gesproken over ‘werkzaamheden aan de N504, tussen hmp 15,2 en 16.4’. In de publicatie wordt met geen woord gerept over welke werkzaamheden gaan plaatsvinden. Navraag bij de gemeente leert dat dit inderdaad gaat om de werkzaamheden die vorig jaar zijn gepresenteerd. Zowel BKL als AOL zijn ontstemd over de gang van zaken. “Wij staan opnieuw in ons hemd doordat we niet zijn geïnformeerd”, zegt BKL-voorzitter Cornelis de Geus. AOL-voorzitter Rick Muileboom denkt er niet veel anders over. “Dit is toch te zot voor woorden. De gemeente heeft de mond vol van samenwerken, maar ondertussen gaan ze gewoon hun eigen gang”, zo laat hij weten.

 

Zienswijze

AOL en BKL gaan een officiële zienswijze indienen tegen de plannen die zijn te bekijken in het gemeentehuis. Bedrijven of particulieren die zich geroepen voelen ook bezwaar aan te tekenen tegen de plannen kunnen dat ook doen. Hou er rekening mee dat de termijn voor het indienen van een zienswijze sluit op 17 oktober aanstaande. GISTEREN BLEEK DAT HET NIET MOGELIJK IS ZOMAAR DE STUKKEN IN TE ZIEN. EEN TELEFONISCHE AFSPRAAK IS NOODZAKELIJK, MAAR HET DUURT ENIGE DAGEN VOORDAT JE DAADWERKELIJK TERECHT KUNT. HOU DAAR REKENING MEE.

Publicatiedatum: 12-10-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief