Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord- Holland (RPC) wordt gestart met een zogenoemde Phishingtest voor het midden- en kleinbedrijf. De test wordt gratis aangeboden aan ondernemers. Maar liefst tachtig procent van de ondernemers heeft te maken (gehad) met phishing. Het ministerie wil dat beperken. Cijfers tonen aan dat het MKB vaker dan gemiddeld slachtoffer is van phishing. Bedrijven met minimaal acht medewerkers met een zakelijk mailadres komen in aanmerking voor de test.

Ben je benieuwd naar de weerbaarheid van je onderneming, doe dan mee aan de gratis test en registreer je belangstelling via https://www.rpcnh.nl/gratis-mkb-phishingtest/ Na de test ontvangen de deelnemers een rapport over de digitale weerbaarheid van hun bedrijf en leren de medewerkers phishing e-mails beter te herkennen. De initiatiefnemers werken in de Phishingtest samen met de Politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Platformen Veilig Ondernemen (PVO).

Publicatiedatum: 15-08-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief