Er is de afgelopen weken veel over te doen geweest, maar het Bureau Berenschot heeft het rapport over de bestuurlijke toekomst van Langedijk gepresenteerd. De afgelopen maanden heeft het bureau, in opdracht van burgemeester en wethouders, een onderzoek gedaan. De conclusie is dat zowel de financiële positie als de bestuurskracht van de gemeente versterking nodig hebben om de toekomstige opgaven het hoofd te bieden. Verder zijn de ontwikkelperspectieven voor de gemeente in kaart gebracht: zelfstandig blijven, regiegemeente, ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie. Een keuze die de gemeenteraad uiteindelijk moet maken. Het volledige rapport is hier te lezen.

Het onderzoek van Berenschot bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds zijn de ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Langedijk geïnventariseerd. Specifiek is gekeken naar een aantal elementen die de gemeenteraad vooraf had meegegeven, namelijk: voorzieningenniveau, dienstverlening, ruimtelijke kwaliteit, beheer openbare ruimte, zorginfrastructuur en positie in de regio. Anderzijds is onderzoek gedaan naar de bestuurskracht en financiële positie van Langedijk. Deze twee elementen vormen samen het ‘motorblok’. De conclusie van Berenschot is dat het motorblok versterking behoeft.

Maandagavond 3 april 2017 kunnen alle geïnteresseerden naar de uitkomsten van het onderzoek zich hierover laten informeren op het gemeentehuis aan de Vroedschap, Zuid-Scharwoude. De bijeenkomst start om 19.30 uur met een inloop. Het programma duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur.

 

Publicatiedatum: 31-03-2017

Aanmelden voor nieuwsbrief