Half september starten de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht in de Randstad een grootschalig onderzoek naar winkelgedrag. Ook in gemeente Langedijk worden inwoners gevraagd mee te doen aan het onderzoek.

Dat onderzoek brengt in beeld waar boodschappen worden gedaan, wordt gewinkeld en waar doelgerichte aankopen plaatsvinden. Ook wordt gevraagd naar de tevredenheid over de verschillende winkellocaties. Met deze informatie kunnen gemeenten en provincies winkelvoorzieningen versterken en verbeteren.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Willekeurig geselecteerde huishoudens ontvangen van de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus.

Meer informatie is te lezen op de website www.kso2018.nl.

 

Publicatiedatum: 17-09-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief