Samen met het lokale bedrijfsleven stelt de gemeente Langedijk een nieuwe Economische Visie op met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. De belangenverenigingen AOL, BKL, LTO Langedijk en Stichting Toeristisch Platform Langedijk leveren namens hun achterban input voor de visie.

Vorig jaar kwamen gemeente en ondernemersverenigingen tot de conclusie dat de oude visie uit 2011 aan vernieuwing toe is. Samen met het bureau BUITEN wordt de actualisering opgepakt. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de nieuwe visie aan het einde van dit jaar vaststelt.

Op woensdag 12 september organiseert de gemeente een bijeenkomst met alle ondernemers uit Langedijk. De ondernemers worden dan in de gelegenheid gesteld mee te denken en te praten. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen van Economische Zaken trapt de bijeenkomst af. Bureau Buiten verzorgt een toelichting op het proces en de koers die wordt doorlopen.

Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk. Dat kan door te mailen naar l.bruin@gemeentelangedijk.nl Het is nog niet bekend waar de bijeenkomst wordt gehouden. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Iedereen die zich opgeeft krijgt daarover tijdig bericht. Het aanvangstijdstip is al wel bekend: 19.30 uur.

Publicatiedatum: 30-07-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief