Het algemeen bestuur van de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna wil een plan opstellen waarin de toekomst van beide gebieden wordt uitgestippeld. Duurzaam beheer en toekomstbestendigheid voor de volgende generaties vormt daarbij het uitgangspunt. Bij het opstellen van de toekomstvisie wordt de kracht van bezoekers, ondernemers, organisaties en overheden gebundeld. Het recreatieschap denkt veel te hebben aan de input van de verschillende belanghebbenden.

Op woensdag 27 maart is van 15.30 tot 20.30 uur een eerste bijeenkomst. Ondernemers in de regio zijn nadrukkelijk van harte welkom. Op dit moment is nog niet bekend waar de bijeenkomst wordt gehouden. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot 20 maart melden bij locatiebeheerder Johan de Jong. Zijn mailadres is JdeJong@recreatienoordholland.nl

 

 

Publicatiedatum: 11-03-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief