Museum BroekerVeiling ziet kans om de vele nog aanwezige cultuurhistorie in en rond het Landschapsreservaat Oosterdel te behouden en museaal aantrekkelijk te presenteren. Daarom opteert het museum voor een nieuwe naam: Museum Rijk der Duizend Eilanden. Burgemeester en wethouders zijn enthousiast over het voornemen tot doorontwikkeling van het museum. Daarom krijgt de gemeenteraad een voorstel om in 2018 en 2019 vijftigduizend euro beschikbaar te stellen voor het uitwerken van deze ontwikkeling.

Het museum wil blijven doorvertellen aan nieuwe generaties. Dat wil het museum doen door de omgeving van ‘de oudste groentedoorvaarveiling ter wereld’ te versterken en zo onuitputtelijke verhalen over tuinbouw en handel aan museumbezoekers te presenteren én te zorgen voor behoud van Nederlands cultureel landschap.  De gemeente ziet het belang van Museum BroekerVeiling voor de toekomst. Bovendien sluit het aan bij de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ waarin een belangrijke rol wordt weggelegd voor het museum met het oog op toerisme en recreatie. Wethouder Jan Piet Beers: “Er is ons veel aan gelegen als gemeente om Museum BroekerVeiling te behouden voor de toekomst. Onze financiële ondersteuning is dan ook bedoeld om een duidelijk positief signaal te geven aan potentiële externe financiers”.

 

Publicatiedatum: 24-11-2017

Aanmelden voor nieuwsbrief