Mevrouw L.A.M. (Leontien) Kompier (59) is de nieuwe waarnemend burgemeester van Langedijk. Ze volgt Jan Hoekema op die enkele weken geleden zijn ontslag aanbood. De nieuwe waarnemer in Langedijk begint op 15 maart. Mevrouw Kompier (PvdA) was van 2009 tot 1 januari van dit jaar burgemeester van de gemeente Vlagtwedde. Daarvoor heeft zij diverse managementfuncties vervuld bij de provincie Drenthe.

De commissaris van de Koning, Johan Remkes, benoemt een waarnemend burgemeester in gemeenten waar vaststaat dat de periode waarin er geen burgemeester is langer dan drie maanden duurt. In het najaar vindt een vervolgoverleg plaats met de fractievoorzitters in het kader van de samenwerkingsmogelijkheden met Heerhugowaard. Op basis van de stand van zaken wordt dan bekeken of de vacature wordt opengesteld.

De benoeming van mevrouw Kompier is in goed overleg met de fractievoorzitters van de Langedijker gemeenteraad tot stand gekomen.

Publicatiedatum: 12-03-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief