Omdat tijdens de algemene ledenvergadering op 2 november 2022 niet het vereiste aantal leden aanwezig was, is een tweede algemene ledenvergadering uitgeschreven op vrijdag 11 november aanstaande. De ledenvergadering wordt gehouden in Restaurant De Burg in Noord-Scharwoude. Aan de aanwezige leden wordt gevraagd in te stemmen met de voorgenomen fusie tussen Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL) en de Bedrijfskringen Langedijk en Heerhugowaard. De vergadering begint om 20 uur. De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje en een hapje.

Ter informatie zijn hier de betreffende notariële stukken in concept te lezen (klik het betreffende document aan).

Getekende voorstel tot fusie

Concept 00FUSIEAKTE met statuten nwe vereniging dd 30-6-22

00 verklaring van de besturen

00 TOELICHTING op fusievoorstel

Publicatiedatum: 02-11-2022

Aanmelden voor nieuwsbrief