MKB-Nederland wil dat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken de wet aanpast zodat kleinzakelijke gebruikers van bijvoorbeeld energie of andere diensten dezelfde bescherming krijgen als consumenten. De ondernemersorganisatie krijgt al geruime tijd klachten van ondernemers die door misleidende verkooptechnieken overstappen van leverancier en vervolgens vastzitten aan peperdure contracten en hoge opzegboetes. Als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ook bij klachten van zzp-ers en kleine ondernemers kan gaan optreden is dit groeiende probleem te keren.

 

Waar consumenten aanspraak kunnen maken op een bedenktijd van veertien dagen, contracten schriftelijk moeten worden afgesloten en er een lage boete geldt bij vroegtijdig overstappen van leverancier, zijn ondernemers zo goed als vogelvrij. Een simpel ‘ja’ in een (gemanipuleerd) telefoongesprek volstaat al om achtervolgd te worden door de zogenaamde aanbieder, boetes om van de ongewilde contracten af te komen zijn torenhoog, slachtoffers worden zelfs bedreigd en een bedenktijd is er niet.

Ondernemers tot zo’n tien man personeel en zzp-ers hebben bij de inkoop van energie, telecom of andere generieke diensten doorgaans net zoveel kennis van de gehanteerde bewuste misleiding als een gemiddelde consument. Dit in combinatie met het gebrek aan bescherming leidt makkelijk tot misbruik. Het is goed dat de staatsecretaris afgelopen jaar al enkele maatregelen nam in de telecomsector. Maar die sectoraanpak verschuift het probleem van de ongewenste overname van een contract naar andere diensten als energie.

 

MKB-Nederland vraagt de staatssecretaris om bescherming van meer dan een miljoen kleine zelfstandigen omdat geld, tijd én vertrouwen in het handelsverkeer verloren gaat. Betere bescherming is eenvoudig te realiseren door bestaande maatregelen voor consumenten uit te breiden naar deze generieke diensten voor ondernemers en zzp-ers.

Publicatiedatum: 18-02-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief