Verbruikt je bedrijf of organisatie per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Uiterlijk 1 juli moet worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zijn genomen.

De rapportage kan worden ingediend via het eLoket op de website van RVO. Om in te loggen in het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier. Dat duurt circa vijf werkdagen en er zijn kosten aan verbonden (tussen de 5 en 22 euro per jaar).

Publicatiedatum: 01-06-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief