Het kabinet heeft de SBI-codes die in aanmerking komen voor financiele ondersteuning vanuit de zogenoemde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (kortweg: TOGS-regeling) op 7 april verruimd. Dit betekent dat meer ondernemers door de coronacrisis in aanmerking komen voor een eenmalige ondersteuning van vierduizend euro.

Uitbreiding SBI-codes voor aanvraag TOGS (€ 4.000)
Het “noodloket” is bestemd voor ondernemingen die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Deze bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister vóór 16 maart 2020. Overigens kunnen deze MKB-ondernemingen verschillende rechtsvormen hebben, zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak maar ook een besloten vennootschap (bv).

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen, zoals tattooshops en dergelijke, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. De bijbehorende SBI-codes zijn nu bekend. We hebben hiervan een lijst als bijlage bijgevoegd.

De toegevoegde ondernemers/SBI codes kunnen vanaf 15 april worden aangevraagd.

Meer informatie? Klik hier.

Publicatiedatum: 09-04-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief