Tijdens de algemene ledenvergadering van de AOL is gesproken over de toekomst van onze vereniging. Het werd een interactieve discussie. Wat verwachten onze leden? Waarin kunnen we jullie van dienst zijn? Duidelijk is dat de AOL op dit moment een beetje de agenda van de gemeente volgt. Op basis van gemeentelijke ontwikkelingen worden standpunten ingenomen. Helaas worden onze standpunten niet vaak overgenomen door het gemeentebestuur. Dat is frustrerend.

Willen we in de toekomst een goede partij zijn dan moet de AOL onder de leden (weer) gaan leven. In onze visie moeten we gaan werken aan een ondernemersplatform, de kracht bij ons zelf zoeken. Misschien moeten we de gemeentelijke agenda wel even op de tweede plaats zetten en investeren in onszelf. Werken aan een ondernemersplatform dat ertoe doet.

Tijdens de algemene ledenvergaderingen kwam een aantal ideeën naar voren hoe we dat kunnen realiseren. Wij gaan daarmee aan de slag. Omdat niet iedereen aanwezig was, stellen we onze vragen ook op de site. Laat ons weten hoe jullie de AOL graag zien. Welke rol moeten we richting jullie (de leden) vervullen? Hoe kunnen we ons verbeteren? Welke onderwerpen/thema’s vinden jullie belangrijk? Jullie suggesties en ideeën zijn van harte welkom!

Stuur je een reactie via ons contactformulier of naar info@ondernemerslangedijk.nl

Publicatiedatum: 30-05-2016

Aanmelden voor nieuwsbrief