Op 28 augustus hebben de colleges van B&W van Heerhugowaard en Langedijk een gelijkluidend raadsvoorstel vastgesteld. Het raadsvoorstel gaat over de vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke fusie. Op 18 september nemen beide gemeenteraden hierover gelijktijdig een besluit.

Voor de zomer heeft Bureau Berenschot het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke fusie gepresenteerd. De conclusie van dit rapport is: ambtelijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk is haalbaar. Daarmee is fase 1 afgerond.

De colleges van beide gemeenten stellen voor fase 2 in te gaan, namelijk het maken van een bedrijfsplan voor ambtelijke fusie. Om het juiste afwegingskader te krijgen, willen de colleges ook onderzoek doen naar bestuurlijke fusie. Dit is volgens burgemeester en wethouders van de twee gemeenten nodig om de gemeenteraad in positie te brengen de juiste beslissing te nemen.

Publicatiedatum: 29-08-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief