Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Welke plannen hebben de politieke partijen voor u als ondernemer? Zaken als parkeren, bedrijfshuisvesting en lokale belastingen kunnen van (grote) invloed zijn op uw bedrijf. Hoe zorgen de partijen voor een goed ondernemersklimaat? Lees de verkiezingsprogramma’s en let op onderstaande aandachtspunten.

Ondernemersloket
Bij een gemeentelijk aanspreekpunt of ondernemersloket kunt u terecht met vragen over ondernemen in uw gemeente. Bijvoorbeeld als u wilt weten hoe het zit met subsidies of vergunningen. Ga na welke politieke partij één ondernemersloket of een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers belangrijk vindt.

Huisvesting
De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast, wat zowel geldt voor nieuwbouw als bestaande bouw. De gemeente geeft in het bestemmingsplan per gebied aan welke activiteiten waar mogen plaatsvinden. Dit is belangrijk als u vanuit huis wilt werken of bijvoorbeeld naar een bedrijfsverzamelgebouw of een bedrijventerrein wilt verhuizen. Wat zeggen politieke partijen over eventuele bouwplannen in uw gemeente en wat zijn de mogelijkheden in het bestemmingsplan.

Winkeltijdenwet
Voor de openingstijden van een winkel bent u afhankelijk van de Winkeltijdenwet en van de gemeente. Volgens de Winkeltijdenwet mag een winkel van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur open zijn. Uw gemeente bepaalt de openstelling van uw winkel op zon- of feestdagen en beslist dus over het aantal koopzondagen. De lokale politieke partijen hebben hier een mening over, kijk goed naar de verkiezingsprogramma’s.

Lokale belastingen
De lokale belastingen voor ondernemers verschillen per gemeente. De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de toeristenbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB), reclamebelasting en de precariobelasting. Politieke partijen hebben verschillende standpunten over de hoogte van deze belastingen.

Gemeentelijke aanbesteding
De gemeente heeft te maken met (Europese) wetgeving voor het nationaal of Europees aanbesteden van opdrachten. Er zijn mogelijkheden voor gemeenten om lokale bedrijven tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door, onder de drempels van Europese aanbestedingen, gebruik te maken van onderhandse aanbestedingsprocedures. Wat zeggen politieke partijen hierover?

Publicatiedatum: 01-03-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief